Fællesinfo / Generelt

Byhusene I, II og III drives som tre forskellige ejerforeninger, men vi samarbejder om mange dele af driften. Dertil er Byhusene også med i Grundejerforeningen Parkkvarteret og Gårdlauget Parkkvarteret.

Men hvad er det lige hver forening står for?

Ejerforeningen

Ejerforeningen står for selve boligerne. Det omfatter vedligehold af husenes klimaskærm (facader, vinduer, døre, tage og tagrender) og skure.

Du finder yderligere informationer om ejerforeningerne på siderne Byhusene I, Byhusene II og Byhusene III.

Gårdlauget

Gårdlauget står for vedligehold af veje opholdspladser. Det omfatter vejenes belægninger, lys og træer og inventar på opholdspladser.

Se også siden om Gårdlauget Parkkvarteret for yderligere info.

Grundejerforeningen

Grundejerforeningen står for vedligehold af affaldsanlæg, små stier mellem rækkehusene og fælleslokalet i nabohusene (som entreprenøren har undladt at etablere).

Se også siden om Grundejerforeningen Parkkvarteret for yderligere info.