Grundejerforeningen Parkkvarteret

Ejerforeningerne i Parkkvarteret er organiseret i Grundejerforeningen Parkkvarteret.

Grundejerforeningen drifter områdets fællesområder, herunder stier og tilstødende arealer, belysning, skraldeskure og -sug.

GF Parkkvarterets opgaver

Ejerforeningerne i Parkkvarteret (eksklusiv boligforeningen KAB) er organiseret i Grundejerforeningen Parkkvarteret. Det vil sige, at grundejerforeningens medlemmer er Tårnhus 1-3, Byhusene 1-3 og Etagehusene 1 og 2.

Grundejerforeningen drifter områdets fællesområder, herunder stier og tilstødende arealer, belysning, skraldeskure og -sug.

Vi har indgået en driftsaftale med firmaet Egedal, der er ansvarlig for den praktiske drift af området. Vores administrator er Øens Ejendomsadministration.

Grundejerforeningen driver også “vores” del af fællesvejen som vi deler med KAB.

Grundejeforeningens bestyrelse

Grundejerforeningens bestyrelse består af:

Allan Schneider
Arnt Louw
Jan Bryla Pedersen